+90532 720 63 81 info@turtoy.com Çekme ve Pikap üstü karavan modelleri.

Bilgi Güvenliği

Yenilikçi çözümlerle hayatın her evresinde yer almak için hareket ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda iş süreçleri ve faaliyetlerimize ilişkin tüm bilgi varlıklarının güvenliğini en öncelikli konulardan biri olarak kabul etmekte ve bilgi güvenliğine ilişkin politikalar belirlemekteyiz.

  • Müşterilere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve diğer üçüncü şahıslara ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,
  • Çalışanların bilgi güvenliği bilincini geliştirerek bilgi güvenliği farkındalığını kurum kültürü haline getirmeyi,
  • Ulusal veya sektörel düzenlemelerden kaynaklanan bilgi güvenliği ihtiyaçları, ilgili yasal mevzuat gereklilikleri, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere uyumu sağlamayı,
  • Olası bilgi güvenliği olaylarına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etme yetkinliğini kolaylaştırmak ve bu olayların etkilerini en aza indirmeyi,
  • Şirketin ana ve destekleyici iş operasyonlarının minimum kesinti ile sürekliliğini sağlamayı, 
  • Bilgi güvenliği kapsamında hazırlanmış politika ve prosedürlere uygun iş süreçlerinin yürütülmesini,
  • Bilgi varlıklarına ilişkin risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve periyodik kontrollerinin yapılarak sürekli iyileşmeyi sağlamayı taahhüt ederiz.